Nggawe Sesorah


Urutaning sesorah mekaten: Salam Pembuka (ingkang isinipun Salam lan Pakurmatan), Pamuja (ingkang isinipun inggih punika Puji Syukur), Isi (Ingkang isinipun Latar Belakang, Isi lan Kesimpulan), Pangajab (ingkang isinipun Pangarep-arep) lan Panutup. Ing nginggil menika tuladha sesorah wonten ing Penyuluhan Bebaya Rokok.

            Assalamu’alaikum Wr. Wb.

Panjenenganipun Ibu ………………………… Minangka kepala …………………………. ingkang satuhu kinormatan. Bapak, ibu guru saha karyawan ingkang dahat kinabekten. Adik-adik siswa ……………………… ingkang tansah bagya mulya.

Sumangga sareng-sareng panjenengan lan kula ngaturaken puji lan syukur dhumateng ngarsanipun Gusti ingkang Maha Kuaos. Ingkang sampun paring kesarasan, karaharjan tuwin kabagyan dhateng penjenengan lan kula. Satemah saget makempal wonten ing papan menika kanthi wilujeng boten wonten alangan setunggal menapa.

Bapak, Ibu lan sederek sedaya.

Sakmenika kathah tiyang ingkang remen ngrokok. Saking bapak-bapak, tiyang ingkang sampun sepuh, bocah sekolah malahan balita ugi wonten. Rokok menika satunggaling barang cilik ingkang bebayani sanget. Tiyang ingkang sampun ngrokok saget kapancing kangge nggicipi minuman keras lan narkoba.

Adik-adik siswa …………………………… ingkang bagya mulya.

Behayaipun rokok kathah sanget, tuladhanipun:

1. Mbebayani Jantung

Karbon monoksida saking rokok saget mbebayani lan saget ngembangaken kolesterol, menep wontening dinding arteri. Kepara saget mbeta resiko serangan jantung lan stroke.

2. Reproduksi lan Fertilitas

Ngrokok saget ningkataken resiko impotensi, rusaking sperma, ngirangi jumlahing sperma lan saget nyebabaken kanker testis.

3. Tutuk lan Waos

Ngrokok saget nyebabaken waos dados reget. Menika ugi saget ngebabaken penyakit gusi lan rusaking indera pencecap. Ingkang paling mbebayani inggih menika saget ningkataken kanker wontening lathi lan tenggorokan.

4. Kulit

Ngrokok saget ngirangi oksigen ingkang tumuju kulit satemah saget damel kulit ketingal langkung sepuh utawi keriput lan kulit katon klawu.

5. Padaran

Ngrokok  saget ningkataken kanker wonten ing padaran lan resiko kanker wonten ing ginjal, pankreas sarta kandung kemih.

Bapak, Ibu lan Sederek sedaya.

Menika wau penyakit-penyakit ingkang dipunsebabaken deneng ngrokok. Sumangga kita jagi kasarasan. Kita singkiri ingkang naminipun rokok menika.

Ing pungkasanipun atur, mangga sareng-sareng nyenyuwun dumateng Gusti ingkang Maha Wikan, mugi-mugi wonten ing ………………………….  menika boten wonten ingkang ngrokok lan menawi wonten mugi-mugi enggal-enggal nebihi kebiasaan ingkang ala menika.

Mekaten wau atur kula wonten ing penyuluhan bebaya roko menika. Purwa, madya dumugi wasana sampun kalampahan boten wonten alangan setunggal menapa. Jenang sela wader kali sedonderan, apuranta yen wonten lepat kaula. Matur nuwun.

Wassalamu’alaikum Wr. Wb.

Iklan

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout /  Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout /  Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout /  Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout /  Ubah )

w

Connecting to %s